Home

Treetje Beter heeft als passie om elk kind, die dit nodig heeft, een stukje op weg te helpen zodat het daarna weer op eigen kracht verder kan gaan. Met als uiteindelijke doel dat uw kind tot zijn of haar recht komt. En ook dat uw kind groeit in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit doe ik door middel van leerondersteuning of kindercoaching.

Wie ben ik?
Mijn naam is Jannie Koeleman. Na jarenlang als leerkracht werkzaam geweest te zijn, ben ik in 2014 als zelfstandige begonnen met het aanbieden van leerondersteuning en met het coachen van kinderen. Als leerkracht merkte ik dat er steeds minder tijd is voor de individuele begeleiding en aandacht voor kinderen die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Daardoor presenteren zij soms minder goed op school en hebben soms ook problemen thuis. En daar wil ik graag op een positieve manier verandering in brengen met Treetje Beter.