Kindercoaching

logo-kindercoach362Wat doet een kindercoach?
Een kindercoach geeft een kortdurende en laagdrempelige begeleiding.Het coachen is oplossingsgericht en toekomstgericht. Een kindercoach richt zich op de oplossing en niet zozeer op het probleem. De aandacht ligt bij het bewust worden van eigen kwaliteiten en talenten en op het vinden van mogelijkheden, kwaliteiten en het leren van vaardigheden.

Wanneer ga je naar een kindercoach?
Een kindercoach kan een kind helpen een ‘verkeerd’ denk- of gedragspatroon te doorbreken. U kan dan denken aan: moeite met concentreren -verlegen en/of teruggetrokken zijn -boosheid en woede -(faal)angst – onzekerheid, verkeerd zelfbeeld – frustraties – vol hoofd.

Werkwijze
Tijdens het gratis intakegeprek wordt er een korte inventarisatie van de knelpunten gemaakt. Daarna volgen een aantal sessies.Het aantal sessies hangt samen met de vraag/wens die op dat moment speelt. U bent daar als ouder(s) bij aanwezig, omdat het belangrijk is dat u ondersteuning kunt bieden.

Ik maak gebruik van verschillende materialen om de knelpunten en doelen meer concreet en inzichtelijker te maken, zoals vormen van spel, gesprekjes, woedemeter, stoplichtmethode, kwaliteitenspel en cijferketting.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor kindercoaching.