Leerhulp

Heeft uw zoon of dochter moeite met het schooltempo, met het maken van huiswerk of een specifiek vak? Dan kan Treetje Beter hierbij helpen! Treetje Beter biedt individuele en op uw kind afgestemde ondersteuning in de vakken waar zij of hij hulp bij nodig heeft. Denk daarbij aan het verbeteren van rekenen, taal, zaakvakken (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis) of studievaardigheden zoals plannen en organiseren.

Wat houdt leerondersteuning in?
In de begeleiding wordt door middel van vragen, uitleg en oefenen aandacht besteed aan bijvoorbeeld algemene rekenvaardigheden, zoals procenten, verhaaltjessommen en breuken. Bij taalvaardigheden wordt er gewerkt aan problemen rond de werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook wordt er aandacht besteed aan zaken als planning, structurering en voorbereiding op de brugklas. Indien mogelijk en functioneel (en van toegevoegde waarde) wordt de theorie ook gebruikt in een praktijkles. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het lezen, bestuderen en het daarna maken van een recept. Ook kan er geoefend worden voor de rekentoets die in het voortgezet onderwijs voldoende gehaald moet worden.

Moeite met lerenIMG_4456 bewerkt
Naast leerondersteuning kan een kind ook met behulp van het programma ‘Ik leer leren’ meer inzicht verwerven in zijn eigen leerstijl. Treetje Beter is gecertificeerd als ‘Ik leer leren’docent. ‘Ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen en jongeren die op de ene of andere manier moeite hebben met leren.

Praktische informatie
De begeleiding kan bij het kind thuis plaatsvinden, bij mij aan huis of bij de BSO. Treetje Beter is flexibel qua tijd en locatie. In overleg met het kind en de ouders wordt afgestemd wat de wensen en mogelijkheden zijn. De tarieven vindt u op deze pagina.