Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
• U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.
• 
Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind. Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.
• Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
• De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel veranderd in uw situatie.
• U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
• U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
• De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school,bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.